ROLLOS s.r.o.
Mníchova Lehota 167
913 21

Prevádzka:
Zlatovská 2143
911 05 Trenčín.

+421 (0) 908 796 888

E-mail: rollos@rollos.sk

Web: www.rollos.sk

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Vaše tel. číslo

Predmet (povinné)

Vaša správa (povinné)

Odoslaním kontaktného formulára udeľujem týmto súhlas so spracovaním mojich osobných údajov uvedených vo formulári spoločnosti Rollos s. r. o. podľa zák. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 428/2002 Z. z.“) na účely vypracovania a zaslania cenovej ponuky. Súhlas so spracovaním osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 20 zákona č. 428/2002 Z. z.